Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
20 - rozwiń Pytania dotyczące projektów składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie. interpelacja Kamilla Marszałek 2021-09-27 2021-10-11
19 - rozwiń Pytania dotyczące opracowanej koncepcji na budowę przedszkola w gminie Rogóźno. wniosek Hanna Hydzik 2021-09-27 2021-10-11
18 - rozwiń Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 041228C interpelacja Hanna Hydzik 2021-09-27 2021-10-11
17 - rozwiń Sprawy remontowe na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Jamy interpelacja Sylwia Mazurek 2021-09-27 2021-10-11
16 - rozwiń Kotłownie kontenerowe Jamy wniosek Sylwia Mazurek 2021-08-30 2021-09-13
15 - rozwiń Prośba o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na budowę nowego placu zabaw w miejscowości Jamy. interpelacja Sylwia Mazurek 2021-06-22 2021-07-06
14 - rozwiń Prośba o udzielenie informacji na temat rzekomej prywatyzacji GOZ w Rogóźnie. interpelacja Kamilla Marszałek 2021-06-22 2021-07-05
13 - rozwiń Wypłata stypendium szkolnego za osiągnięcia w nauce. zapytanie Ewa Włodarczyk 2021-05-28 2021-06-10
12 - rozwiń Ilościowy wykaz zadłużonych mieszkań w miejscowości Jamy. zapytanie Sylwia Mazurek 2021-05-28 2021-06-10
11 - rozwiń Badanie gleb na rzecz rolników z terenu gminy Rogóźno. zapytanie Kamilla Marszałek 2021-05-28 2021-06-10
10 - rozwiń Zestawienie spraw sądowych wraz z poniesionymi kosztami za okres 2018-2020 interpelacja Kamilla Marszałek 2021-03-30 2021-04-14
9 - rozwiń Kotłownia Jamy - porównanie kosztów interpelacja Sylwia Mazurek 2020-12-29 2021-01-12
8 - rozwiń W sprawie uzupełnienia dokumentacji projektowej dla inwestycji interpelacja Hanna Hydzik 2020-09-29 2020-11-09
7 - rozwiń Utrzymania porządku i czystości na działkach sąsiadujących z osiedlem Jamy interpelacja Sylwia Mazurek 2019-10-22 2019-11-05
6 - rozwiń Uwagi dotyczące realizacji inwestycji gminnej interpelacja Kamilla Marszałek 2019-10-22 2019-11-07
5 - rozwiń Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż DK Nr 16 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta do wysokości stacji paliw interpelacja Jacek Chrościcki 2019-09-30 2019-11-12
4 - rozwiń Wymiana pieca CO na osiedlu Jamy, naprawa dachu na garażach na osiedlu Jamy oraz odnowienie elewacji, wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w bloku nr 14 w Jamach. interpelacja Sylwia Mazurek 2019-06-25 2019-07-12
3 - rozwiń budowa chodnika z oświetleniem przy drodze krajowej nr 16 na odcinku 180 m interpelacja Jacek Kamiński 2019-01-29 2019-02-25
2 - rozwiń dokończnie przebudowy drogi Nr 1368C Szembruczek - Nowe-Mosty interpelacja Mirosław Klonowski 2019-01-29 2019-02-28
1 - rozwiń interpelacja : wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn. plac zabaw i teren rekreacyjno sportowy , modernizacja drogi przez wieś - położenie asfaltu oraz chodnika dla pieszych w miejscowości Sobótka interpelacja Mirosław Klonowski 2018-12-28 2019-01-10