Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Numer: , rodzaj: wniosek

Skierowane do:
data wpływu:

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: