Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-12-05 II/4/2018
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego stała 2018-12-05 II/4/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-05 II/3/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-05 II/3/2018
Komisja Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Gminy stała 2018-12-05 II/4/2018
Komisja skarg, wniosków i petycji stała 2018-12-05 II/5/2018